Kifizetetlen számlák

Írországban egy tehetős nagybirtokos, aki hűséges keresztény volt, a birtokain foglalkoztatott embereknek néha igen eredeti és mély benyomást keltő prédikációt is tartott. Egyszer birtokának legforgalmasabb pontjain felhívásokat függesztett ki a következő szöveggel:
„Jövő hétfőn délelőtt tíztől-tizenkettőig az irodámban leszek. Ebben az időpontban kész vagyok alkalmazottaim kifizetetlen számláit kiegyenlíteni. A számlákat természetesen mindenki hozza magával.”
Attól kezdve naphosszat csak erről beszélgetnek a munkások egymás között. Egyesek azt mondták, ámítás az egész. Voltak akik úgy vélték, hogy az uraság megzavarodott.
Mégis, amikor elérkezett a kijelölt nap, számos embert lehetett látni, akik az iroda felé tartottak. A földbirtokos percnyi pontossággal megérkezett a kocsiján, titkárával együtt kiszállt, bement az irodába, és becsukta maga mögött az ajtót. Kint izgatott beszélgetés kezdődött: „Mégis lenne valami a dologban? Talán csak azt akarja, hogy nyíltan kiteregessük eléje adósságainkat, és aztán megaláz bennünket?”
Elmúlt egy teljes óra, de senki nem ment be, hogy a kifizetetlen számláit felmutassa. Amikor azt tanácsolta valaki a szomszédjának, hogy próbálja meg, azt a mérges választ kapta: ”Én nem vagyok annyira eladósodva, mint te, nincs szükségem rá. Próbáld meg inkább te.” És így telt a drága idő. Végül, amikor már fél tizenkettő volt, egy idős házaspár érkezett karonfogva. Az öreg ember kezében egész köteg számlát szorongatott. A két öreg szaván fogja a földbirtokost. Kissé félénken nyitották ki az ajtót, és beléptek az irodába. Ott szívélyes fogadtatásban volt részük. A számlákat összeadták, majd pedig kézhez kapták a teljes összegről szóló csekket a birtokos aláírásával. Hálától túláradó szívvel készültek elhagyni az irodát, amikor azt mondta a titkár: „Ne menjenek még, maradjanak mindaddig, amíg az óra tizenkettőt üt, és bezárjuk az irodát.” Erre azt felelték, hogy kint sokan várják hogy kimenjenek és meghallják, igaz-e az ajánlat. A birtokos azonban szigorúan megtiltotta és azt mondta: „Maguk szavamon fogtak, és a többieknek, akik kint várnak, szintén azt kell tenniük, ha azt akarják, hogy adósságukat kifizessem.” Így teltek az értékes percek. A tömeg az ajtó előtt már nyugtalan, de egyikük sem merte lenyomni a kilincset, hogy belépjen az irodába. Végre tizenkét órakor az idős házaspár sugárzó arccal lépett ki. „Megtartotta szavát?” Záporoznak feléjük a kérdések mindenfelől. „Igen, nézzétek csak, itt a csekk, mely éppen annyit ér, mintha készpénzt adott volna.”
Nemsokára kilépett a földbirtokos a titkárával együtt a házból, és a kocsihoz siettek. Körülfogta őket a tömeg és mindenünnen kifizetetlen számlákat nyújtottak feléjük. „Most már késő. Bőségesen volt időtök és alkalmatok. Kifizettem volna a ti számláitokat is, ti azonban nem hittetek nekem.”
És felhasználva az alkalmat tanítani kezdi ez embereket: A délelőtt eseményeit ahhoz hasonlítja, ahogyan az emberek Isten ajánlatát visszautasítják. Mégpedig azt az ajánlatát, hogy minden bűnünket megbocsátja, ha Jézus Krisztushoz, Istennek megfeszített és feltámadott Fiához fordulnak. Jézushoz, az Úrhoz és Üdvözítőhöz, aki meg tudja és meg akarja fizetni bűneinkért az árat. És ünnepélyes komolysággal figyelmezteti az embereket, hogy ne legyenek ostobák, és ne becsüljék le Istennek ezt a nagylelkű ajánlatát, ne mulasszák el a gyorsan tovaszálló időt kihasználni.

(levélben kaptam)

Hogyan lesz fény az egyházban?

Néhány évszázaddal ezelőtt egy európai hegyi faluban egy gazdag nemesember elhatározta, hogy valamit hagy a falu lakóira. Úgy döntött hogy épit egy templomot nekik. Senkinek sem engedte meg hogy lássa a terveket, amig az épület el nem készült. A nagy megnyitón eljöttek az emberek és csodálkoztak az új épület szépségén. Mestermü volt.
De valaki egyszer csak megszólalt: várjatok csak! Hol vannak a lámpák? Már sötétedik. Mi lesz a világitással?
A nemesember néhány polcra mutatott rá a falon, aztán adott minden családnak egy lámpát, hogy hozzák magukkal mikor jönnek a templomba.

Minden alkalommal amikor itt vagytok – mondta – a hely ahol ültök meg lesz világitva. Valahányszor nem jösztök, a helyetek sötét marad. Ez emlékeztetni fog titeket, valahányszor nem tudtok jönni, Isten háza sötétben marad.

A szerzetes és a popsztár

Egy idős szerzetes több évtizedes kínai földalatti missziós szolgálat után hazatért Amerikába. A missziós munka nem volt könnyű, sokan megtértek és megkeresztelkedtek ugyan az évtizedek alatt, de a világ nem változott, Kínában bujkálni kellett.
A repülőgépe fedélzetén volt egy popsztár, aki tíznapos kínai turné után tért vissza az Államokba, és már a gépen újságírók kérdezgették, fényképezték, hősként ünnepelték, mint olyan embert, akinek a nyugati zenével, kultúrával sikerült meghódítania Kínát. A repülőtéren még nagyobb volt a felhajtás, tévések, rajongók és tapsvihar.
Az öreg szerzetes nagyon megrendült. Ő több évtizedig szolgálta Krisztust, az egész életét odaajándékozta, és most, hogy hazatért, senki sem várja, senki sem köszönti őt, nem kap virágot, és interjút sem kér tőle senki. Mélyen elszomorodott, és a lelkére ült a fájdalom. Ekkor Isten hangja csendesen megszólalt a szívében: „Várj még, csak légy türelemmel, hiszen te még nem érkeztél haza.”

Nincs időnk a szépre

Mikor érünk rá a széppel foglalkozni?
Szép ruhát alkalomra, ünnepre veszünk föl. A szép szobába vendéggel, ritkán megyünk be. Szép virágot névnap, születésnap, temetés, esküvő ünnepi pillanataira adunk.
Rohanó életünkben mily ritka pillanat, hogy a gyermek szemében észrevesszük ártatlan fényű szépségét.
Mikor kutatjuk – legalább néhány percig – az éjszaka csillagrengetegében csillagunkat, mely színes fényét küldi nekünk? Mikor bámulunk a felhőtlen égbolt reggeli vagy déli végtelenjébe?
“Nem érünk rá.”
Nem így vagyunk Istennel is?
Hétköznapokat élünk vele is, kérünk, irgalomért esedezünk, bűnbánatot tartunk, lázadunk, elégedetlenkedünk, gondviselését kérjük, igazságosságát elvárjuk, de mikor van pillanat,
amikor engedjük az Ő Örök Ünnepét – mozdulatlan kristálytenger – hatni ránk, és ráfeledkeznénk a szív csodálatával szépségére?
Ennél Hozzá-méltóbb-imádat nem lehetne bennünk. Kérlek, Uram Istenünk, értsél meg minket nyughatatlan embereket, ha vakok vagyunk a “nincsen időnk” rohanásában és nem látjuk meg a szépet magunk körül, hogyan is vennénk észre szépségedet, a Tiédet, és elfelejtjük, hogy a színről-színre látásra most készülhetne fel a szívünk-szemünk, ha észrevenné, ha gyönyörködne, ha áldozna abból a szépségből, melyet naponta nyújtsz nekünk.

Az ATYÁTÓL való elfordulás 12 pontja

1. ÁTOK (rossz kívánság)

2. GYÖTRELEM (nyomasztó kínzó lelki fájdalom)

3. CSALÁRDSÁG (kétszínû, álnok, csaló, megtévesztõ)

4. HÁBORÚ

5. GYILKOSSÁG (földi élet élõlénytõl [EMBER, Állat növény, stb.] elvenni)

6. PAJZÁNKODÁS (kétértelmû sikamlós beszéd illetve viselkedés)

7. SZERZÉS-VESZTESÉG (vagyonszerzés más ember kárára)

8. HAZUGSÁG (valótlanságot állít és közöl)

9. KÁRÖRÖM (másik baján, sikertelenségén örül)

10. MUTÁCIÓ (öröklõdõ tulajdonságok megváltoztatása)

11. PERVERZIÓ (természetellenes szexuális kapcsolat)

12. ZSARNOKSÁG (hatalmát erõszakosan érvényesítõ, szabadságot, szabadakaratot nem tisztelõ, uralkodó, hatalmaskodó ember)

HonlaprendszerüNK

Keresem, hol található, akár részletekben is, egyik részlet Sümegi kegytemplomban található

 

Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.

 

http://www.andre.sokoldal.hu (A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…) 
https://nyomaban.blog.hu (Armageddon nyomában)(870746)
http://www.andre.eoldal.hu (Áttekintő irodalmi jelleggel)
https://uzenek.blog.hu (Anzix)(869474)
http://weblapot.net/da ; http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://weblapot.net/dd ; http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
https://uzene.blog.hu (Európai látnoknőt követvén)
http://weblapot.net/ea ; http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://weblapot.net/em ; http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
https://uzen-e.blog.hu (Esztergom-Vác)
http://weblapot.net/uzenet (Eucharisztia)
http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
https://uzenetblogol.blog.hu (Jézus az Emberiséghez)
https://uze-k.blog.hu (Kadarkút-Siófok-Veszprém)
http://weblapot.net/kd ; http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://weblapot.net/km ; http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://www.nyomaban.eoldal.hu (Mi hunok 3000millióan vagyunk)
http://weblapot.net/nyomaban (MártírSors)
http://weblapot.net/andre (Meddig még?)
http://weblapot.net/nyd ; http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
https://nyomban.blog.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
https://uzen.blog.hu (Sopron-Vác-Mohács)
https://szent.blog.hu (Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)
http://uzen-e.blog.hu (Vác-Esztergom-Veszprém)

 

 

http://www.ourlady.ca/pictures/virpines2.jpgSürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.

http://www.nyomaban.hupont.hu (A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…)
http://lowoa.mindenkilapja.hu (Adni, hogy még többet adhassak!)
http://advent.blogger.hu (Advent-ÚrJövet)
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (Akit elmartak Mellőlem, a felelősök szinte még nem bünhödtek!)
http://www.nyomaban.5mp.eu ; http://nyomban.hupont.hu (Áradások-figyelmeztetések)
http://nyomaban.blogger.hu (Armageddon nyomában)(171039)
http://andre.oldalunk.hu (Bölcsen Okosan Magyaran Természetben)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)
http://andre.blogolok.hu (Fejezetek)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-Kárpátalja)
https://kedvenc.eblog.hu (Gondolkodó Szemezgető)
https://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://uzenet.blogger.hu (Hamis Béke)(171045)
http://nyomban.blogger.hu (Hogyan akartam, mégsem úgy lett)(171769)
http://uzenik.blogger.hu (Jézus az Emberiséghez)
https://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)
https://andre.eblog.hu (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
http://akv0.blogger.hu (Keresztény életek, filmek, történetek)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)
http://oromhir.hupont.hu (Örömhír)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-Gyepüvidék)
https://punkosd.eblog.hu (Pünkösd-ElJövetel)
https://nyomaban.eblog.hu (Segítek, hogy segíthessek!)
https://andre.iwk.hu (Természet Bűnös természetünk ellen lázad!)
http://uzzed.mindenkilapja.hu (Űzzed el a Sötétséget!)

 

http://www.conchiglia.us/ZETA/imag/dozule/proporz_CG.jpg „Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”

http://uzen.ingyenblog.hu (Adni, hogy még többet adhassak!)
http://advent.csapata.hu (Advent-ÚrJövet)
https://urjovet.blogger.hu (Advent-ÚrJövet)
http://viragot.ingyenblog.hu (Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
http://andre.blogolj.net (Amerikai Látnokokat követvén)
http://anzix.ingyenblog.hu (Anzix)
httsp://uzenek.blogspot.com (Armageddon nyomában)
http://bojt.lapunk.hu ; http://bojt.blog21.hu (Böjt-engesztelés-ima)
https://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://eger.ingyenblog.hu (Egri Érseki Kerület)
http://esztergom.ingyenblog.hu (Esztergom-Budapesti Érseki Kerület)
http://uzenet.blogolj.net (Európai látnoknőt követvén)
http://part.ingyenblog.hu (Fejezetek)
http://gszt.blogolj.net (Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe)
http://andre.csapata.hu (Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben)
http://uzenet.bloglap.hu (Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten)
http://uzenet.csapata.hu (Friss üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt)
https://akv0.blogspot.com (Frissülés)
https://lowoa.blogspot.com (Gondolkodó szemlélődő)
http://front.bloglap.hu (Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől...)
https://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen)(167892993116260086317)
http://andre.lapunk.hu (Himnuszok-dalok településekről)
https://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://uzene.ingyenblog.hu (Jézus az Emberiséghez)
https://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
http://uzen.blogolj.net (Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác)
http://kalocsa.ingyenblog.hu (Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület)
https://karacsonya.blogspot.com (Karácsony)
https://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://uzeni.blogolj.net (Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk )
http://andre.bloglap.hu (Munkanapló)
https://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
https://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
https://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
https://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
https://a-k-v.blogspot.com (Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!)
http://uzene.blogolj.net (Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel)
http://lowoa.csapata.hu (Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!)
https://uzenete.blogspot.com ; http://nyomaban.blogspot.com (Üzenet)
http://uzenet.ingyenblog.hu (Üzenet a Kárpát-medence területéről)
http://andre.ingyenblog.hu (Üzenet a Kárpát-medencén kívülről)
http://andre.nanoweb.hu (Űzzed el a Sötétséget!)
http://veszprem.ingyenblog.hu (Veszprémi Érseki Kerület)

http://www.frankreich-sued.de/pilgerstaetten/La-Salette/La%20Salette-001.jpg

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”


http://akv2.wordpress.com ; http://uzene.wordpress.com (“Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.”)
http://akv1.wordpress.com (Gondolkodtató melankólia)
http://uzenete.wordpress.com (Haladván az Armaggedon felé)
http://akv0.wordpress.com ; http://uzenik.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)

akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://mesemonda.wordpress.com (Legendák, Mesék, Mondák)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://szentek.wordpress.com (Szentek köztünk járnak, csodák benünk élnek)
http://uzenet.wordpress.com (Üzenet)
http://uzenek.wordpress.com (Üzenetek, gondolatok az Egység felé vezető úton)

illetve a (URam! Naponta fohászkodom Hozzád, hogy jöjjön el a Te országod, s nem veszem észre, hogy az már rég bennem van… Istenem, add, hogy felfedezhesselek Téged mindenben, s megtaláljam lelkem nyugalmát, s boldogan szolgáljam az Életet, amit Te adtál ajándékul minden élőnek! Ámen)