„Akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért”

http://divinity.szabadosadam.hu/album/2015/150224-martirok.pngYa rabbi Yasu!” – kiáltotta egyszerre a 21 narancsruhába öltöztetett kopt keresztény, amikor az IS fekete ruhás hóhérai nekiálltak lefejezni őket a líbiai tengerparton. „Ya rabbi!” arabul olyasmit jelent, hogy „Uram!”, vagy „Ó, uram”, esetleg „Segíts, uram!” Eredetileg Allah megszólítása volt ez, de a térdre, majd kivégzésükhöz hasra fektetett keresztények Jézushoz beszéltek. Majd fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért. Azért haltak meg, mert a  "kereszt népéhez"  tartoztak. Az IS mondja ezt. Ők egyébként nem provokálták, hanem szerették a muszlimokat. Amikor az arab tavasz idején muszlim barátaik a szőnyegükön imádkoztak, ők falként vették körül őket. Egyetlen bűnük az volt, hogy keresztények.
A nyugati újságok címlapjai most nincsenek tele „je suis Copte” feliratokkal. Nem baj. Ennél nemesebb és dicsőségesebb ez a történet. A SAT-7 arab nyelvű műsora telefonon meginterjúvolta az egyik lefejezett fiatalember testvérét, Beshir Estafanos Kamelt. A műsorvezető megkérdezte tőle, hogy mit érez. Beshir először is helyesbített: nem csak egy, hanem két fitestvére is ott volt a tengerparton. „Bisu Estafanos Kamel mártír és Samuel Estafanos Kamel mártír. Büszke vagyok rájuk! Bisu 25 éves volt, Samuel 23 éves volt. Ők a kereszténység büszkeségei. Miattuk felemelt fejekkel, büszkén járhatok!”
„Az ISIS többet adott nekünk, mint amit kérhettünk, mert nem vágták ki azt a részt, amikor megvallották a hitüket és segítségül hívták Jézus Krisztust. Az ISIS megerősítette a hitünket. Hálás vagyok az ISIS-nek, hogy nem vágták ki a videóból, amikor a hitük megvallását kiáltották.” Az interjú aztán végig ebben a tónusban folytatódott. Valami furcsa öröm és reménység zuhant a képernyőre, ami széttörte a döbbenet és a gyász fojtogató páncélját. A reménység az áldozatok testvéréből sugárzott. Őt hallgatva a műsorvezető könnyei is csorogtak, meg az enyéim is.
„Hogy van a családod?” – állítja meg egy pillanatra a műsorvezető. „Hidd el nekem, hogy az emberek itt boldogok és méltatják egymást. Nem gyászolnak, hanem elismerő szavakat mondanak egymásnak, amiért a faluban olyan sokan haltak mártírhalált. Büszkék vagyunk rájuk!”
Az interjú legdöbbenetesebb része azonban csak ekkor következett, mert az eddigieket kis változtatásokkal akár egy öngyilkos merénylő családja is elmondhatta volna. A büszkeség és szégyen mátrixában élő kultúrák számára különös érték, ha családtagjaikat nagy méltóság éri, és ahogy egyes muszlimok között hőstettnek számít a hitetlenek legyilkolása közben elszenvedett hősi halál, keresztények között régi hagyománya van a vértanúság becsületének. Persze az öngyilkos merénylet és a vértanúság között óriási különbség van, de a keresztény hit nemessége másban is meglátszik.
„Hogy éreztél, amikor a légicsapások elkezdődtek és láttad az ISIS tagok holttesteit?” – tereli a műsorvezető a témát a bosszú kérdésére.
„Megmondom neked az igazságot. Egészen a római idők óta mi, keresztények célpontok vagyunk a vértanúságra. Ez megkönnyíti számunkra az ilyen krízisek elviselését, mert a Biblia azt mondja, hogy szeressük az ellenségeinket, és áldjuk azokat, akik bennünket átkoznak.” Vagyis nincs bosszúvágy. Megbocsátás van.
A műsorvezető ezután megkérdezi tőle, hogy tudna-e imádkozni azért, hogy az elkövetők bocsánatot nyerjenek. A testvér ekkor elmeséli az édesanyjukkal való beszélgetését, aki aznap két fiát veszítette el. Hatvanas éveiben járó, tanulatlan édesanyjától azt kérdezte, mit tenne, ha meglátná az egyik ISIS-tagot az utcán, és megtudná, ő volt a fiai hóhéra. Az édesanyja azt válaszolta: „Behívnám a házunkba, és imádkoznék érte, hogy megnyíljanak a szemei, mert segített nekünk bemenni a mennyek országába!”
Az interjú végén a vértanúságot szenvedett kopt fiúk bátyja hangosan imádkozik az IS-tagokért: „Drága Istenem, nyisd meg a szemüket, hogy üdvözüljenek! Szabadítsd meg őket a tudatlanságból és a rossz tanoktól, amiket tanítottak nekik! Ámen.”
Az elmúlt évtizedben rendkívüli evangéliumi ébredés futott végig az egyiptomi kopt egyházon. Bibliatanulmányozó körök alakultak szerte a Nílus-parti városokban, megerősödtek a felekezetközi kapcsolatok, új, hatalmasra duzzadt gyülekezetek jöttek létre, fiatalok tízezreit ragadta magával a megújulás. 2011. november 11-én a muszlim tengerben élő, marginalizált, kívülről fojtogatott keresztények felekezetközi virrasztásra és dicsőítésre gyűltek egybe, hogy együtt erősödjenek hitükben. Több, mint ötvenezer Jézus-követő találkozott a mokkatami barlangoknál. Ezeket nemrégiben egy Simaan nevű alázatos, Szentlélekkel betöltött kopt pap ásta ki és változtatta keresztény gyülekezőhellyé, miközben elképesztően eredményes missziói munkát végzett a szimplán csak szemétvárosnak nevezett szegénynegyedben.
Szippantsunk most bele ennek a levegőjébe, hátha bennünket is megérint valami a menny reménységéből. Itt van egy rövid felvétel a 2011-es felemelő eseményről, nézzetek bele! Néha úgy érzem, a mennyei valóságot igazán csak szorongatott helyzetben lehet megtapasztalni, akkor is a Szentlélek által. Az egyiptomi hívők helytállása kijózanító. Egy nap mi is ott állunk majd egy tengerparton, ha nem Líbiában, akkor Hádész kapuinál, és egyáltalán nem lesz mindegy, hogy van-e olyan imádság a szívünkben, mint a narancsruhás vendégmunkások „Ya rabbi Yasu!” kiáltása volt.

Interjú az egyik megölt egyiptomi keresztény vértanú testvérével

Mi itt Európában, szoktunk-e, tudunk-e imádkozni:
1.       magunkért?
2.       rokonainkért?
3.       idegenekért?
4.       ellenségeinkért?
5.       gyilkosainkért?
6.       testvérünk gyilkosaiért?
7.       fiaink gyilkosaiért?

Ők igen:
http://divinity.szabadosadam.hu/?p=13196

A farkasvadászok

Egy szervezet nagyon magas összegű díjat tűzött ki minden egyes élve elfogott farkasért. Két vadász, Sam és Jed úgy döntött, hogy nekivág a hegyeknek, és keres egy kis pénzt a farkasok elfogásával. Éjjel-nappal járták a hegyeket, kutatva értékes zsákmányuk után. Háromnapi sikertelen vadászat után kimerülten lefeküdtek és elaludtak.

Az éjszaka közepén Sam egyszer csak arra ébredt, hogy egy kisebb farkasokból álló falka veszi őket körül. A szemük csak úgy izzott a holdfényben, és vicsorogva morogtak a két vadászra, ugrásra készen. Sam oldalba bökte Jed-et, és így szólt: „Ébredj! Gazdagok leszünk!”

Néha amikor úgy tűnik, hogy sok nehézség vesz körül minket, lehet, hogy valójában sok lehetőség van körülöttünk. Ahányszor krízishelyzetbe kerülünk, dönthetünk a rémület és gyávaság mellett, vagy pedig az erő és a bátorság mellett. Csak nézőpont kérdése.

Ha legközelebb nehéz helyzetbe kerülsz, jusson eszedbe: lehetőséged nyílik arra, hogy tanulj és növekedj, és megtapasztald Isten kegyelmét és erejét abban a helyzetben. Élj a lehetőséggel ne pedig félj tőle, mert Jézus Krisztus szabadító ereje veled van!

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué könyve 1:9.

Fogd fel, és fogadd el

Volt egy alhadnagy a második világháborúban, aki a Harvardon szerzett diplomát, és utána csatlakozott a sereghez. Az volt az első feladata, hogy újoncokat győzzön meg arról, hogy kössék meg az amerikai kormány által ajánlott katonai életbiztosítást.

A biztosítás lényege, hogy ha szolgálat közben életüket vesztik, akkor a családjuk kap 10 ezer dollárt. Az alhadnagy remek szónoki képességgel, fennkölt stílusban hivatkozott ezeknek az embereknek a kötelességérzetére, családjuk iránt érzett szeretetükre, és a haza iránti hűségükre, de csalódottan tapasztalta, hogy az előadás végén senki nem akarta megkötni a biztosítást.

Ekkor még lelkesebben próbálta bevetni a meggyőzés művészetét, amit az egyetemen tanult. Jobban próbált az érzelmeikre hatni, még több oldalról megvilágította az érveit, de hiába. Senki nem akart biztosítást kötni.

Ekkor a főtörzsőrmester hirtelen átvette a szót, és ezt mondta: „Katonák! Amikor elmennek bevetésre, és agyonlövik magukat, akkor a családjuk egy petákot sem kap. Ha van biztosításuk, és úgy halnak meg a harcmezőn, akkor 10 ezer dollárt utalnak a családjuknak. Így gondolják meg, hogy szükségük van-e erre a biztosításra, vagy sem!” Ezután szinte az összes katona megkötötte a biztosítást.

Lehet, hogy azért utasítod el Jézus Krisztust, a Megváltót, mert úgy gondolod, hogy nincs rá szükséged. Úgy gondolod, hogy jól elvagy nélküle. Hiába próbálod a lelkedben levő űrt betölteni barátokkal, szexszel, tárgyakkal, népszerűséggel, pénzzel, sikerrel. Az űrt mégsem tudod betölteni, mert csak Jézus Krisztus képes rá.

Ahogy a történetből is látszik, senkit nem tudunk meggyőzni arról, hogy szüksége van a Megváltóra, ha nem láttatjuk meg vele, hogy szüksége van Rá. Ugyanígy te sem tudsz sikeresen bizonyságot tenni Krisztusról a barátaidnak, ha nem vagy tisztában a szükségeikkel, és nem segítesz nekik meglátni, hogy Jézus be tudja tölteni azt a szükséget.

B.R.

Szüleink vágyai

A család szépen összegyűlt, a gyerekek meg elgondolni sem tudták, hogy mi az a nagy hír, ami miatt a szüleik ilyen titokzatosak. Velük sosem történik semmi. Tiszta unalom az életük. A legnagyobb izgalom az éltükben, ha néhány új virágot hoz a begónia.
A szülők az ebéd befejezése után bejelentették, hogy mostantól másképp szeretnének élni. Ezért aztán szépen eladják a családi házukat. Egy kisebb lakásba költöznek és vesznek egy hajót. Végre itt az ideje, hogy körülhajózzák a földet.
A gyerekek iszonyatos nevetésbe törtek ki, mert azt hitték ez valami kis tréfa. Ám hamar kiderült, hogy nem az. A szülők tényleg eladták a házat, vettek egy hajót majd elindultak a világ körül.
Anyukájuk, akiről eddig el sem tudták képzelni, hogy kalandvágya meghaladhatja egy új süteményrecept kipróbálását, kivirult. Apukájukat mintha kicserélték volna. Néha küldtek képeslapot vagy e-mailt egy-egy egzotikus szigetről. És ha aggódtak is a gyerekek miatt, ez nem nagyon látszott rajtuk.
Míg a gyerekek dolgoztak, a szülők boldogan vitorláztak a nagy vizeken.

És a gyerekek elgondolkodtak. Valahogy természetes volt, hogy a szüleik mindig ott vannak, lehet rájuk számítani, lehet tőlük kölcsönkérni. De hogy boldogok- e azt még sosem kérdezték.
A szülők 3 év múlva hazatértek. Újra süteményillat töltötte be a lakást. De a gyerekek már másként néztek a szüleikre. Valahogy észrevették, hogy ők is emberek és nem csak szülők. Nekik is vannak álmaik. Álmaik, amiket valóra váltottak.

Kislány és kutyája

Blöki, a 14 éves kutyánk a múlt hónapban meghalt. A rákövetkező napon a 4 éves lányom, Melinda zokogott és csak arról beszélt, hogy mennyire hiányzik neki Blöki.
Megkérdezte, írhatnánk-e egy levelet Istennek, hogy amikor Blöki a Mennyországba érkezik, Isten felismerhesse.
Azt válaszoltam, hogy szerintem is így kellene tegyünk, és a lányom elkezdte diktálni a levelet:
Kedves Isten!
Megkérlek, vigyáznál a kutyámra? Tegnap halt meg és most ott van veled a Mennyországban. Nagyon hiányzik. Boldog vagyok, hogy nekem adtad őt, akkor is, ha végül nagyon megbetegedett.
Remélem, hogy fogsz vele játszani. Blöki szeret a labdázni és úszni. Küldök róla egy képet, így amikor meglátod, tudni fogod, hogy Ő az én kutyám. Tényleg nagyon hiányzik…
Szeretettel, Melinda

Beletettük a levelet a képpel együtt egy borítékba és megcímeztük: Istennek, Mennyország
Feladónak ráírtuk a nevünket és a címünket. Ezután Melinda jó pár bélyeget rárakott a borítékra mondván, hogy sok bélyeg kell ahhoz, hogy egy levelet a Mennyországba elvigyenek.
Aznap délután a lányom be is dobta a levelet a postai levélgyűjtő ládába.
Pár nappal később megkérdezte, hogy vajon Isten megkapta-e már a levelet? Azt válaszoltam, hogy minden bizonnyal.
Később az ajtó előtt a verandán találtunk egy aranyszínű papírba csomagolt dobozt, ismeretlen kézírással Melindának címezve. Melinda kinyitotta a csomagot. Volt benne egy könyv: Mr. Rogers – Amikor egy háziállat elpusztul.
A belső oldalára oda volt ragasztva a felbontott boríték, benne a levéllel, amit Istennek írtunk. A másik oldalon pedig a kép Melindáról és a kutyáról, és egy üzenet:

Kedves Melinda!
Blöki rendben megérkezett a Mennyországba. Igazán nagy segítség volt a kép, amit küldtél, rögtön felismertem őt! Blöki már nem beteg. A lelke itt van velem, mint ahogyan a te szívedben is mindig ott lesz.
Blöki nagyon szeretett a kutyád lenni. Mivel nincs szükségünk a testünkre itt a Mennyországban, nekem sincs zsebem, ahova a képet, amit küldtél, eltehetném, így visszaküldöm neked
ebben a kis könyvben, hogy neked is legyen valami, ami emlékeztet rá.

Köszönöm a csodálatos levelet és köszönöm anyukádnak, hogy segített megírni és elküldeni nekem. Csodálatos anyukád van! Személyesen választottam ki neked! Minden nap küldöm áldásaimat és emlékezz rá, hogy nagyon szeretlek!
Egyébiránt nagyon könnyen megtalálható vagyok. Ott vagyok, ahol szeretet van.

Szeretettel, Isten

Karácsonyi történet

Vastag hótakaró borította már a várost. A várost, ahol kezdő tanárként dolgoztam. Fiatal tanárként ebben a budaőrsi iskolában nem mindig sikerült megrendszabályoznom a sok vásott nebulót. A második osztályos gyerekek inkább játszani akarnak, mint tanulni. De most minden kisgyermek csillogó szemekkel, átszellemülten várta a karácsonyt, az ajándékosztást és persze a téli szünetet. Emiatt igen jól viselkedtek, én pedig örültem, hogy nem kell szigorú fellépéseket foganatosítanom.
A szünet véget ért, az első tanítási napon nagy nyüzsgés volt az osztályteremben. Osztályfőnök lévén, kicsit könnyedebb napot engedélyeztem.
- Gyerekek! Most mindenki mesélje el szépen, mit kapott karácsonyra! – mondtam. Sorra jöttek a történetek, biciklikről, elektromos szánkókról, márkás ruhákról, számítógépes játékokról, Spanyolországban eltöltött karácsonyról. Kelemen Istvánka következett a sorban, tudtam róla, hogy szülei szegények, ő pedig egyenességével, tanulmányi eredményeivel az osztály előtt járt. Nem tagadom, mikor ezeket a sorokat írom, ennyi év után is könnyben áll a szemem, ha arra a gyönyörű, karácsonyi történetre gondolok, arra az elragadó, gyermeki őszinteségre. Elmesélte, hogy karácsonykor a szüleivel elutaznak a nagyszülőkhöz, egy kis, Nógrád megyei faluba és ott töltik az ünnepeket. Még élnek a dédszülei és együtt mentek el betlehemezni. Nagy téli kucsmát húznak a fejére, ami csúszkál ide-oda, de mit számít ez az apróság, miközben ő a felnőttekkel betlehemezhet. Feldíszíti a jászolt, ami mindig ámulatba ejti. Karácsony előtt a nagyszülők disznót vágtak és ott is segíthetett az előkészületeknél és a munkálatokban. Egyedül töltött kolbászt és hurkát. A jókedvű felnőttek történetein pedig együtt kacagott unokatestvéreivel. A karácsonyfát közösen díszítették fel és az egész család együtt ment az éjféli misére. Csengőszó ad jelet, ha be lehet menni a nagyszobába, ahová a Jézuska az ajándékokat viszi. A fa alatt ő is megtalálta az ajándékát, egy kis szánkót és egy meleg kiskabátot. Dédmamája arról a karácsonyról mesélt, amikor ő volt kicsi és háború volt. Egy pisszenést sem hallattak a gyerekek, úgy figyeltek. A közös vacsora után, annyi szeletre vágtak egy szem almát, ahány tagú a család. Ez az összetartozást szimbolizálja.
Az új szánkó csak úgy viharzott másnap, a kert mögött lévő domboldalon, a boldog gyereksereg pedig élvezte a téli hócsatát. Elmondta, ő azért várja a karácsonyt, mert akkor együtt van az egész család és ő is segít, amiben csak tud. Mire végighallgattam ezt a szép karácsonyi vallomást, alig tudtam visszafogni magam, hogy megöleljem. Sokat tanulok a gyerekektől, kitől ezt, kitől azt, de Kelemen Istvánka karácsonyi története örökre itt maradt a szívemben. Aztán másik iskolába kerültem, majd ismét egy újabba, teltek az évek és ha az osztállyal karácsonyra készülünk, úgy mesélem el Kelemen Istvánka történetét, hogy mindenkit ámulatba ejt. Adott nekem egy szép ajándékot, egy olyan történetet, ami már hiányzott ebből az anyagiassá torzult világból. Nekünk adta az ő történetét, mindenkinek, aki végighallgatta. Amikor elmesélem a családi asztalnál, a kisfiunk, aki már négy éves lesz figyel, mintha értené Kelemen Istvánka történetét, miközben háromfelé vágjuk az almát. Karácsony napján. Mert az ilyen történetek Szent Karácsony idején születnek.

Füleki Krisztián