Egy tanulságos történet, amelyben az emberek bizonyságot tehettek a hitükről, és az áldozathozatal képességéről.

Volt egyszer egy nagyvárosi templom, ahová nagyon sok ember járt. Velük esett meg a következő tanulságos történet. Egyik vasárnapi misén, mikor zsúfolásig tömve voltak a padok, megjelentek ezen a helyen maszkos, géppisztollyal felfegyverkezett alakok. Ahogy beléptek a főajtón egy sorozatot engedtek a templom mennyezete felé. Szépen kisétáltak a síri csendben az oltárhozm, és elüvöltötték magukat. Aki bent marad... az ma meg fog halni az Igazságért!

Az emberek egymást taposva menekültek kifelé a főbejáraton és mikor már mindenki elfutott, akkor látszódott pár remegő ember, akik a padokban mertek maradni. Meg a pap, aki az oltár előtt fehérre sápadva állt. Ekkor az egyik fegyveres oda fordult a paphoz és ezt mondta: Atyám folytassa tovább nyugodtan a misét, csak megszabadítottuk azoktól, akik képmutatásból jártak a templomba. Most már tudja, hogy kik azok, akik az Igazságért képesek áldozatot hozni!

A kitiltott Isten válasza

Gyakran megkérdezik az emberek a keresztényeket: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre.Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham leányával, Anne Grahammel készítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben Jane Clayson riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban: Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek?

Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott:


Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És Ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott.

Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? O Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben.

Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben.

Azután dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek.
És azt mondtuk, rendben.

Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik.

Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számukra.

És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv- műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek.

Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja.

"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel, egy Érintett Tanuló"

És a válasz?

"Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel: Isten."

Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a Pokolba.

Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek egy Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben!

Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit és azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák.

Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan keresztény a hétköznapokban.

Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem! Gondolkozol?

 

Evangelista

Látogatóban Mária Natália nővér egykori szállásadójánál, lelki gyermekénél

Bocsa József atya beszéde január első szombatján az Anna-Réten

Dr. Nehéz Mártáról van szó, akinél két évet lakott Natália nővér, és aki  haláláig kapcsolatban maradt vele, a nővér lelki vezetettje volt.

Kértem, hogy meséljen Natália nővérről. Én a nővér életének először a külső kereteit akartam tisztázni. Miután ezt tisztáztuk. ő arról mesélt, hogy mi-mindent tanult a lelki életben a nővértől. Ezeket mind le is gépelte, még akkor frissiben. Így eredeti formájukban fennmaradtak, és ezek közül sok tanítás bele is került Nehéz Márta könyveibe, amelyekre alább hivatkozni fogok.

Amiket most idézek, a Szűzanyám, Tied akarok lenni c. könyvéből valók (alcíme: Máriával Jézushoz, és Az Öröm imakönyve) A 224. oldaltól ír ezekről.

Mártának egyszer egy álma volt, amelynek az a lényege, hogy „Szeretőként kell élni a földön, nem szeretetben".

  • Az álom után így töprengett: „Istenem, ki mondja meg nekem, hogyan lép egy szerető? Erre vagy arra? És miként?  Nekem mostantól meg kell változnom valahogy ettől az ébredéstől, mégpedig mindenben”.

Elmentem Natália nővérhez – írja, hogy megkérdezzem: képzeletem játszik-e velem, mert akkor visszatérek dédelgetett, megszokott ima- és világi életemhez, amely megfelelt a szabványoknak. De azt is tudtam belül, ha helyesel, akkor én elvesztem.

Natália nővér rögtön mondta Jézus válaszát. „Amikor meghallottam, harangoztak lelkemben, ujjongtak, és én tudtam, hogy vagy így fogok élni: beengedem lelkembe e szavakat végre, vagy meghaltam, mert másnak semmi értelme nincsen. Mert e nélkül nem is tudok élni!”

Érezte, hogy ettől kezdve meg kell változtatnia az életét

Natália nővéren keresztül az alábbi útmutatásokat kapta.

  • Meg kell változtatnom benső életemet. Mert Jézus azt üzente nekem: „Gyermekem ne azt figyelje, mit tegyen, és ne akarjon új dolgokat kigondolni. Szívének minden gondolata Enyém legyen. Mindegy mit csinál, Tőlem cigánykereket is hányhat, csak Mellettem legyen. Értem remegjen, ahogy Én remegek szeretetéért”.

Én legyek mindene. Féltékeny vagyok rá. Bármit csinál, keressen Engem: Jaj hol van Ő? Állandóan társalogjon Velem. Szeressen Belém. Ezt jelenti szeretőként élni.

Jézus minden léleknek a jegyese, mindenkit erre a Vele való jegyességre hív. De hogyan élhetjük ezt meg?

  • Hogyan hallhatjuk meg az Úr hangját, hogyan tapasztalhatjuk vezetését?

Mit jelent, hogy Ővele beszéljem meg napi programjaimat, hiszen nem hallom a választ? -Jézus-VALAKI - mondta neki Natália nővér. Másképen kell bánnod Vele! Nem ilyen hitetlenül! Nekem egyszer mondta, hogy te lábbal taposod indításait. Mert Ő szól hozzád és mindenkihez! Reggel sorold el, hogy mit akarsz vagy kell tenned. Kérdezd meg: - Jézus, jó lesz így? Segíts, hogy megtegyem, amit akarsz. És légy csendben. Indítást kapsz.. Ez a dolog így kezdődik. Hirtelen az egyikhez nagyobb kedvet érzel, vagy eszedbe jut egy új szempont, ami eldönti a dolgot. Vagy közbejön valami, és más irányt szab. Egyszer csak jön egy teljesen új gondolat, ami nem következtetés, sem egy gondolatsor vége, nincs kapcsolata az előzőkkel. Hirtelen fény gyúl benned és meg vagy győződve, hogy ez a helyes. Örömmel és késztetéssel jár. Ő így kezd el beszélni minden lélekkel, aki Rá figyel. Csendben légy! Nem szabad állandóan beszélned. Rá kell figyelned, de mindezt önként, nem feszítve, és nagy szabadságban... Mások azt mondják, ez a lelkiismeret szava. Mi azt, hogy ez több! Az gyökér, ez már a virág!

Jézus azt kéri, hogy naponta többször vonulj vissza legalább tíz percre csendesen lelked mélyére, mindegy, hogy mikor. Amikor alkalom adódik és mondjad: - Itt vagyok! Szeretlek! - és maradj csöndben, hogy Ő beszéljen. Éjjel is ezt tedd, ha ébredsz. Jézus várja a visszavonult pillanatokat. Nem külsőleges napirendi pont ez, állandóan hívó, szerető ölelés. Ő szüntelenül várja ezeket a perceket. Jézus azt üzeni, hogy remeg szeretetedért: „Nem azt kívánom tőle, hogy testét kínozza, nem is a kényelmet persze. A testnek meg kell adni, ami szükséges. Egyedül csak azt kívánom, hogy állandóan szeressen, soha Belőlem ki ne lépjen! Bűnbánatát is kérem."

Ebben a jegyesi kapcsolatban nemcsak Jézusról és a lélekről van szó.

  • „Amikor a lélek önmagát teljesen átadja és egyesül Velem, az nemcsak kettőnknek öröm. Én nem vagyok tétlen. Ilyenkor kénytelen vagyok teremteni: lelkek szentelődnek, és megszületnek az Örökkévalóság számára: Új élet kezdődik.  Én és a lelkek! Mindig együtt! Ilyenkor megszentelődés folyik.  Egy szerető lélek: a szerető, megmenthet egy egész világot, ha Velem egyesül. Vágyait ne nyomja el, adjon lendületet nekik. Ehhez kérem szabad akaratának hozzájárulását. De elég, ha hozzájárul. Ez nem a lélek munkája, Magam Jézus hajtom végre".

Natália nővér további tanácsokat is adott:

  • „Gyermekem menj gyónni - kérte Jézus tőle is sokszor - és mondj valamit. Véremet akarom kiönteni az emberekre. Szolgáltasd ki magad egészen Jézusnak. Amit kér, tedd meg, pár évig élünk ezen a földön... Jézus nagyon szeret, csak egészen kicsiny légy.  A visszavonult pillanatokban, a Szeretet találkozásakor a hallgatás nagyon fontos! Hallani fogsz valamit. "Szót", ami eddig nem volt.

Ha hibázol, Jézus megdorgál, de Ő úgy teszi ezt, hogy egyben vonzza is a lelket. Ha hibáztál, menj Jézushoz: látod egyedül nem sikerül, segíts! Akkor Jézustól kapsz egy csókot. De ha azt mondod: holnap, meglátod, jobb leszek, akkor nem kapsz csókot. Jézus sugallataira pedig figyelni kell: „el kell kapni."

Ha természeted valamitől elborzad, azonnal fordulj befelé és mondd: - Jézus, mi vár engem, szörnyűség, Beléd kapaszkodom... Ezt kell adnod a téged Szeretőnek, így viselkedjél, mondta Jézus.

- Ennek az életnek nem lesz akadálya, hogy én gyenge vagyok a szenvedéshez és egyáltalán nem áhítozom utána, mint a szentek? - kérdeztem. Jézus így válaszolt: „Én erős vagyok, csak te mindig maradj Bennem. Szeretetem jele sokszor a megpróbáltatás. A sebet Én okoztam, és Én is gyógyítom. A szenvedést, ami megmarad, Én fogom viselni benned."

Ott van ezek között a tanácsok között az engesztelő élet lényegének a megfogalmazása is.

  • „Ha rosszul vagy, ne az embereknek panaszkodj, belül Velem élj!" A Nővér tanácsolta: Mondd: „Jézusom fáj a fejed? Átverték Szívedet? A töviskorona? Viselem egy kicsit, hogy Te megpihenj." Szomorú vagy? Sötéten látsz? Mondd: „Jézusom miért vagy szomorú? Enyhítelek..." Felejtsd el magadat.

Dr. Nehéz Mártáról honlapján olvashatunk , onnan tölthetjük le elektronikus formában is a könyveit.


http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1504-latogatoban-maria-natalia-nover-egykori-szallasadojanal-lelki-gyermekenel