Látogatóban Mária Natália nővér egykori szállásadójánál, lelki gyermekénél

Bocsa József atya beszéde január első szombatján az Anna-Réten

Dr. Nehéz Mártáról van szó, akinél két évet lakott Natália nővér, és aki  haláláig kapcsolatban maradt vele, a nővér lelki vezetettje volt.

Kértem, hogy meséljen Natália nővérről. Én a nővér életének először a külső kereteit akartam tisztázni. Miután ezt tisztáztuk. ő arról mesélt, hogy mi-mindent tanult a lelki életben a nővértől. Ezeket mind le is gépelte, még akkor frissiben. Így eredeti formájukban fennmaradtak, és ezek közül sok tanítás bele is került Nehéz Márta könyveibe, amelyekre alább hivatkozni fogok.

Amiket most idézek, a Szűzanyám, Tied akarok lenni c. könyvéből valók (alcíme: Máriával Jézushoz, és Az Öröm imakönyve) A 224. oldaltól ír ezekről.

Mártának egyszer egy álma volt, amelynek az a lényege, hogy „Szeretőként kell élni a földön, nem szeretetben".

  • Az álom után így töprengett: „Istenem, ki mondja meg nekem, hogyan lép egy szerető? Erre vagy arra? És miként?  Nekem mostantól meg kell változnom valahogy ettől az ébredéstől, mégpedig mindenben”.

Elmentem Natália nővérhez – írja, hogy megkérdezzem: képzeletem játszik-e velem, mert akkor visszatérek dédelgetett, megszokott ima- és világi életemhez, amely megfelelt a szabványoknak. De azt is tudtam belül, ha helyesel, akkor én elvesztem.

Natália nővér rögtön mondta Jézus válaszát. „Amikor meghallottam, harangoztak lelkemben, ujjongtak, és én tudtam, hogy vagy így fogok élni: beengedem lelkembe e szavakat végre, vagy meghaltam, mert másnak semmi értelme nincsen. Mert e nélkül nem is tudok élni!”

Érezte, hogy ettől kezdve meg kell változtatnia az életét

Natália nővéren keresztül az alábbi útmutatásokat kapta.

  • Meg kell változtatnom benső életemet. Mert Jézus azt üzente nekem: „Gyermekem ne azt figyelje, mit tegyen, és ne akarjon új dolgokat kigondolni. Szívének minden gondolata Enyém legyen. Mindegy mit csinál, Tőlem cigánykereket is hányhat, csak Mellettem legyen. Értem remegjen, ahogy Én remegek szeretetéért”.

Én legyek mindene. Féltékeny vagyok rá. Bármit csinál, keressen Engem: Jaj hol van Ő? Állandóan társalogjon Velem. Szeressen Belém. Ezt jelenti szeretőként élni.

Jézus minden léleknek a jegyese, mindenkit erre a Vele való jegyességre hív. De hogyan élhetjük ezt meg?

  • Hogyan hallhatjuk meg az Úr hangját, hogyan tapasztalhatjuk vezetését?

Mit jelent, hogy Ővele beszéljem meg napi programjaimat, hiszen nem hallom a választ? -Jézus-VALAKI - mondta neki Natália nővér. Másképen kell bánnod Vele! Nem ilyen hitetlenül! Nekem egyszer mondta, hogy te lábbal taposod indításait. Mert Ő szól hozzád és mindenkihez! Reggel sorold el, hogy mit akarsz vagy kell tenned. Kérdezd meg: - Jézus, jó lesz így? Segíts, hogy megtegyem, amit akarsz. És légy csendben. Indítást kapsz.. Ez a dolog így kezdődik. Hirtelen az egyikhez nagyobb kedvet érzel, vagy eszedbe jut egy új szempont, ami eldönti a dolgot. Vagy közbejön valami, és más irányt szab. Egyszer csak jön egy teljesen új gondolat, ami nem következtetés, sem egy gondolatsor vége, nincs kapcsolata az előzőkkel. Hirtelen fény gyúl benned és meg vagy győződve, hogy ez a helyes. Örömmel és késztetéssel jár. Ő így kezd el beszélni minden lélekkel, aki Rá figyel. Csendben légy! Nem szabad állandóan beszélned. Rá kell figyelned, de mindezt önként, nem feszítve, és nagy szabadságban... Mások azt mondják, ez a lelkiismeret szava. Mi azt, hogy ez több! Az gyökér, ez már a virág!

Jézus azt kéri, hogy naponta többször vonulj vissza legalább tíz percre csendesen lelked mélyére, mindegy, hogy mikor. Amikor alkalom adódik és mondjad: - Itt vagyok! Szeretlek! - és maradj csöndben, hogy Ő beszéljen. Éjjel is ezt tedd, ha ébredsz. Jézus várja a visszavonult pillanatokat. Nem külsőleges napirendi pont ez, állandóan hívó, szerető ölelés. Ő szüntelenül várja ezeket a perceket. Jézus azt üzeni, hogy remeg szeretetedért: „Nem azt kívánom tőle, hogy testét kínozza, nem is a kényelmet persze. A testnek meg kell adni, ami szükséges. Egyedül csak azt kívánom, hogy állandóan szeressen, soha Belőlem ki ne lépjen! Bűnbánatát is kérem."

Ebben a jegyesi kapcsolatban nemcsak Jézusról és a lélekről van szó.

  • „Amikor a lélek önmagát teljesen átadja és egyesül Velem, az nemcsak kettőnknek öröm. Én nem vagyok tétlen. Ilyenkor kénytelen vagyok teremteni: lelkek szentelődnek, és megszületnek az Örökkévalóság számára: Új élet kezdődik.  Én és a lelkek! Mindig együtt! Ilyenkor megszentelődés folyik.  Egy szerető lélek: a szerető, megmenthet egy egész világot, ha Velem egyesül. Vágyait ne nyomja el, adjon lendületet nekik. Ehhez kérem szabad akaratának hozzájárulását. De elég, ha hozzájárul. Ez nem a lélek munkája, Magam Jézus hajtom végre".

Natália nővér további tanácsokat is adott:

  • „Gyermekem menj gyónni - kérte Jézus tőle is sokszor - és mondj valamit. Véremet akarom kiönteni az emberekre. Szolgáltasd ki magad egészen Jézusnak. Amit kér, tedd meg, pár évig élünk ezen a földön... Jézus nagyon szeret, csak egészen kicsiny légy.  A visszavonult pillanatokban, a Szeretet találkozásakor a hallgatás nagyon fontos! Hallani fogsz valamit. "Szót", ami eddig nem volt.

Ha hibázol, Jézus megdorgál, de Ő úgy teszi ezt, hogy egyben vonzza is a lelket. Ha hibáztál, menj Jézushoz: látod egyedül nem sikerül, segíts! Akkor Jézustól kapsz egy csókot. De ha azt mondod: holnap, meglátod, jobb leszek, akkor nem kapsz csókot. Jézus sugallataira pedig figyelni kell: „el kell kapni."

Ha természeted valamitől elborzad, azonnal fordulj befelé és mondd: - Jézus, mi vár engem, szörnyűség, Beléd kapaszkodom... Ezt kell adnod a téged Szeretőnek, így viselkedjél, mondta Jézus.

- Ennek az életnek nem lesz akadálya, hogy én gyenge vagyok a szenvedéshez és egyáltalán nem áhítozom utána, mint a szentek? - kérdeztem. Jézus így válaszolt: „Én erős vagyok, csak te mindig maradj Bennem. Szeretetem jele sokszor a megpróbáltatás. A sebet Én okoztam, és Én is gyógyítom. A szenvedést, ami megmarad, Én fogom viselni benned."

Ott van ezek között a tanácsok között az engesztelő élet lényegének a megfogalmazása is.

  • „Ha rosszul vagy, ne az embereknek panaszkodj, belül Velem élj!" A Nővér tanácsolta: Mondd: „Jézusom fáj a fejed? Átverték Szívedet? A töviskorona? Viselem egy kicsit, hogy Te megpihenj." Szomorú vagy? Sötéten látsz? Mondd: „Jézusom miért vagy szomorú? Enyhítelek..." Felejtsd el magadat.

Dr. Nehéz Mártáról honlapján olvashatunk , onnan tölthetjük le elektronikus formában is a könyveit.


http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1504-latogatoban-maria-natalia-nover-egykori-szallasadojanal-lelki-gyermekenel

Mit izgassam magam? Az élet elillan...

Egy ausztrál vidéki város kórházának idősotthonában elhunyt

 

egy idős férfi. Mindenki azt gondolta, semmi értékeset nem hagyott maga után.Később, amikor az ápolók csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi verset találták. Olyan erőteljes hatással volt rájuk a szépsége, a tartalma, hogy lemásolták, és a kórház minden nővérének odaadták.

Az egyik nővér Melbourne-be is magával vitte. Az öregembernek az utókor számára hagyott egyetlen öröksége az óta számos magazin karácsonyi számában megjelent országszerte, többek között mentális egészség témájú magazinokban. Egyszerű, de ékesszóló verse mellé diaporáma is készült.

És ez az öregember, akinek nem volt mit hagynia a világra, most „névtelen” versével az interneten bejárja az egész világot.


A fura öreg

Kinek gondoltok, amikor rám néztek?
Mit láttok? Kit láttok, nővérek?
Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.
Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,
Hogy „Próbálja meg!” - választ sem kaptok.
Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,
Eltűnik mindig a zoknija, cipője…
Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát,
Fürdetés, etetés tölti ki a napját.
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?
Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva
Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…
Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,
Szerető fészkében egyik fiókája.
Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,
Szerelmes társának boldog bevárója.
Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik
Esküm emlékére, mit tartanom illik.
Huszonöt évemmel, magam is apaként
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.
Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek!
Téphetetlen szálak minket összefűznek.
Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.
Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak,
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.
Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt.
Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.
Gyermekeim most már nélkülem megállnak.
Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.
Most már öreg vagyok. Kemény a természet.
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.
A test, a kellem, erő széthullik, elillan,
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.
Ám az éltes testben ott belül fiatal
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:
A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,
Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.
Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:
Nézz csak meg közelről: hát EZ vagyok én!!
(Ford. Barsi Boglárka)

Jusson eszedbe ez a vers, amikor legközelebb idős emberrel találkozol, akit anélkül söpörnél félre, hogy észrevennéd rejtőző, fiatal lelkét. Egy nap valamennyien ilyenek leszünk!

(Szerzője Phyllis McCormack, szerkesztette Dave Griffith.)

A legjobb, legszebb dolgokat a világon se nem láthatjuk, se nem érinthetjük meg… a szívünkben kell éreznünk őket!


http://www.hoax-slayer.com/cranky-old-man-poem.shtml

Isten karjaiban

" Álmában egy ember, az úrral sétál a tengerpart homokján. Az ég visszatükrözte eléje, életének egyes jeleneteit. Látta, mindig két lábnyom halad egymás mellett, az egyik az övé volt, a másik az Úré. Amikor az életének az utolsó jelenete is felvillant előtte, visszanézett a homokban lévő lábnyomokra. Ekkor vette észre, hogy életének bizonyos idején csupán egyetlen lábnyom haladt előre. Ráeszmélt, ezek voltak életének legszomorúbb és legválságosabb szakaszai. A látvány megzavarta, és azt kérdezte az Úrtól: Uram azt mondtad nékem, hogy mindvégig velem jársz utamon. Attól fogva, hogy elhatároztam követlek téged. De azt kell látnom, hogy életem legnehezebb szakaszaiban csupán egyetlen lábnyom halad tova. Nem értem, miért hagytál el éppen olyankor amikor a legnagyobb szükség lett volna rád. Az Úr így válaszolt: Kedves drága gyermekem, szeretlek téged és soha sem hagytalak el. Azért látsz csak egyetlen lábnyomot a megpróbáltatás és a szenvedés idején, mert ilyenkor felemeltelek s a karomban hordoztalak téged. "

Két magzat beszélget az anyja hasában

 – Mondd, te hiszel a születés utáni életben?
     – Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.
     – Lárifári ! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! S különben is, hogy nézne ki?
     – Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak. S talán a saját lábunkon fogunk járni, s a saját szánkkal eszünk.
     – Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! S még, hogy szájjal enni?! Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? S ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid.
     – Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk.
     – Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész.
     – Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a Mama segít nekünk.
     – A Mama? Te hiszel a Mamában?
     – Igen.
     – Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki?
     – Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk.
     – Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem a Mamát, ha látom.
     – Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. 

 

A halász és a piackutató

A halász, hazatér fatörzsből vájt csónakján, és találkozik egy külföldi piac kutató szakemberrel, aki ebben a fejlődő országban dolgozik. A piac kutató megkérdezi a halásztól, hogy miért jött haza ilyen korán?

A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fogott ahhoz, hogy a családjáról gondoskodjon.

És egyébként mivel tölti az idejét? - kérdezi a szakember.

Hát, például halászgatok. Játszom a gyermekeimmel. Amikor nagy a forróság, lepihenünk. Este együtt vacsorázunk. Összejövünk a barátainkkal, és zenélgetünk, egy kicsit. - feleli a halász.

A piac kutató, itt közbevág: - Nézze nekem egyetemi diplomám van, és tanultam ezekről a dolgokról. Segíteni akarok Magának. Hosszabb ideig kellene halásznia, akkor több pénzt keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni magának. Nagyobb csónakkal, még több pénzt keresne, és nem sok időbe telne, hogy több csónakból álló, vonó hálós flottát tud szerezni

-És ez után? kérdezi a halász.

Azután, ahelyet, hogy viszont eladón keresztül árulná a halat, közvetlenül a gyárnak tudná eladni, vagy akár egy saját hal feldolgozó üzemet is be tudna indítani. Akkor eltudna menni ebből a por fészekből, akár Párizsba, vagy New Yorkba, és onnan irányíthatná a vállalkozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy a tőzsdére vinné az üzletet, és akkor milliókat kereshetne.

-Mennyi idő alatt tudnám én ezt elérni, kérdezi a halász

-Úgy 15 - 20 év alatt. - válaszolja a piac kutató.

-És azután? folytatja az érdeklődést a halász.

-Ekkor kezd érdekessé válni az élet . Magyarázza a szakember. - Nyugdíjba vonulhat. Ott hagyhatná a rohanó város zaját, a stresszes életformát, és egy távol eső kis faluba költözhetne.

-És azután mi lenne? érdeklődik a halász.

-Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel, a nagy forróság alatt lepihenni, vacsorázni a családjával, összejönni a barátaival, és zenélgetni egy kicsit

 

AFSHIN JAVID muslim terrorista volt és megjelent neki JÉZUS KRISZTUS ...


-- a magyar felirat a beállításoknál választható (kis fogaskerék az alsó menüsorban)   -- 

https://youtu.be/INriXaFWF50

Manpság Afshin és Vassula együtt tesznek tanuságot a föld különböző pontjain. Mint ahogy 2017 szeptemberében az Igaz élet Istenben Nemzetközi zarándoklaton Afshin meghívott tanuságtevő volt:
 
https://youtu.be/KYedY2AJO5Q