Hinni akarj, ne látni!

Egyszer jámbor férfiak állítottak be Szent Lajos francia királyhoz és ezt jelentették:
– Fenség, az egyik párizsi templomban, amikor a pap átváltoztatás után fölmutatja a szentostyát, az eleven Jézus látható!
A király nem csodálkozott különösképpen, ezért a hírvivő megkérdezte:
– Mi az, Fenség, nem hiszi?
– Hogyne hinném – válaszolta a szent király –, hiszen Jézus maga mondta: “Ez az én testem!”
– Jöjjön el, nézze meg Fenséged is!
– Dehogy megyek!
– Miért, mégsem hiszi?
– Milyen ostobák az urak! – válaszolta Szent Lajos. – Lelkem mélyéig hiszem, de ha ott lennék, becsuknám a szemem, hogy ne lássam és el ne veszítsem a hitem érdemét, jutalmát és boldogságát, hiszen Jézus maga mondta: "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek” (Jn 20,29).

Kommentek
  1. Én